Ο Ιπποκράτης Κοζάνης από την αρχή της πανδημίας λαμβάνει μέτρα ασφαλείας με τις υψηλότερες προδιαγραφές για την προστασία τόσο των επισκεπτών όσο και του προσωπικού. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής προέβη σε απολύμανση όλων των χώρων και των μηχανημάτων από εξειδικευμένο συνεργείο . Με υψηλό αίσθημα ευθύνης θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά σας με ασφάλεια !!!!