Αποτελέσματα κλήρωσης για 30 δωρεάν μαστογραφίες & υπερήχους μαστών.

 

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι εξής: 22, 56, 103, 104, 125, 155, 177, 179, 184, 186, 261, 287, 289, 291, 318, 332, 342, 354, 360, 402, 449, 462, 466, 475, 496, 512, 570, 575, 578 και 580.

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας!