Φέτος η ευχή Καλή Ανάσταση έχει το πιο ουσιαστικό περιεχόμενο απ’ όλες τις άλλες φορές που την προφέραμε