Το Διαγνωστικό Κέντρο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ στην προσπάθειά του να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης στην υγεία δέχτηκε στις εγκαταστάσεις του τις 2 πρώτες τάξεις του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης.

Τα παιδιά ενημερώθηκαν για την ατομική υγιεινή από την ιατρό μας Μικροβιολόγο Βιοπαθολόγο Ελευθερία Τραγουλιά και ξεναγήθηκαν στους χώρους του Διαγνωστικού Κέντρου με σκοπό την εξοικείωσή τους και την απαλλαγή τους από τον φόβο σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας.

Το προσωπικό του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ εισέπραξε τα πρωινά χαμόγελα των παιδιών και την όρεξή τους για ενημέρωση.

Μετά από αυτήν την εκδήλωση, το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Κέντρου μας δηλώνει ότι είναι διαθέσιμο για αντίστοιχες δράσεις.

Ευχαριστούμε το εκπαιδευτικό προσωπικό του 1ου Δημοτικού Σχολείου για την ανταπόκριση του στο κάλεσμα μας.