Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο χώρο της εταιρείας μας μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Ένα εξειδικευμένο στέλεχος της Siemens εγκατέστησε ειδικό πρόγραμμα μαγνητικών τομογραφιών για τον προστάτη και το ήπαρ σε εφαρμογή των προτύπων που ισχύουν σε διακεκριμένα διαγνωστικά κέντρα αναφοράς του εξωτερικού.

Το αποτέλεσμα είναι η βελτιστοποίηση της ευκρίνειας των εξετάσεων με μικρότερη διάρκεια χρόνου εξέτασης και με μεγαλύτερη απεικονιστική αξιοπιστία. Έτσι προσφέρονται στους ασθενείς μας υπηρεσίες πολύ υψηλού επιπέδου.

Προστάτης / Prostate 

 

Ήπαρ / Liver