Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ διενεργεί μοριακό τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού, σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας, τόσο για τους εξεταζόμενους όσο και για το προσωπικό.

Η λήψη των δειγμάτων γίνεται κατόπιν ραντεβού από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό που φέρει ειδικό εξοπλισμό και είναι έτοιμο να απαντήσει σε όλες τις απορίες του εξεταζόμενου. Πληροφορίες στο τηλ. κέντρο 2461054400